اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵
pic-760x437

کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM

کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵
images

بررسی اثر استفاده از”مدل سازی اطالعات ساختمان” (BIM)در مدیریت پروژه های ساخت

بررسی اثر استفاده ازمدل سازی اطالعات ساختمان (BIM)در مدیریت پروژه های ساخت
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵
architecture

استفاده از فن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در ساختمان های بتنی پیش ساخته

استفاده از فن آوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در(BIM) ساختمان های بتنی پیش ساخته
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵
bim-cycle09

کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه های ساخت وساز

مقاله کاربردهای مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه های ساخت وسازBIM