مزایا برای پیمانکاران

مزایا BIM ایران برای پیمانکاران

آنالیز ساخت و بررسی برخوردها بین مدل ‌های ساختمانی

با بهره گیری از نرم افزار های مدیریتی مثل ناویس ورک که بیشتر جنبه ی بررسی خطاها را برعهده دارد عملکرد پیمانکاران بسیار ساده تر شده و می توانند از بروز مشکل و خطا در حین ساخت جلوگیری به عمل آورند.

متره مصالح و هزینه ‌های مربوط به آن

با BIM ایران و دردست داشتن متره صحیح از تمامی عناصر بکار رفته در پروژه و برآورد دقیق قیمت آن محصول بر مبنای منابع تعریف شده در این زمینه می توان برنامه مالی درستی را در حین ساخت تهیه کرد و با آن پیش رفت.

آنالیز ساخت در مستندات

با در دست داشتن نرم افزار های کاربردی در آنالیز مراحل ساخت بر مبنای مستندات ارائه شده توسط طراحان می توان به آسانی مراحل را قبل از شروع عملیات آنالیز نمود.

جمع‌بندی هزینه ‌ها و کنترل آن توسط مدیران

صنعت ساخت به روش BIM ایران کمک شایانی به پیمانکاران از نظر جمع بندی هزینه ها داشته است از این جهت که به کمک نرم افزارهای هوشمند و حرفه ای در بخش طراحی در همان مراحل اولیه طراحی می توان برآورد کاملی از هزینه های پروژه دردست داشت.

مراحل ساخت و انبار کردن مصالح

به جهت در دست داشتن متره کامل  از نیازهای پروژه در هر از مرحله ساخت می توان اقدام  به تهیه و انبار کردن مصالح تعیین شده بر مبنای لیست ارائه شده کرد.

راهنمایی، تأیید و پیگیری مراحل ساخت

به منظور کنترل مراحل ساخت توسط پیمانکاران باید یک رابطه ی دوسویه با مهندسین طراح و تکنسین های ساخت باشد که این امر در صنعت BIM توسط ابزارهای پیشرفته بهینه سازی گشته و در زمان ان نیز صرفه جویی گشته است.

تحویل و در اختیار گرفتناطلاعاتی که پیمانکاران از پروژه نیاز دارند:

اطلاعاتی از دیتایلهای ساختمان، مدل‌ های سه ‌بعدی از جزئیات اتصالات و موارد خاص

برای دسترسی به اطلاعات کافی از دیتیل ها و جزئیات اجرایی باید از مستندات ارائه شده توسط مهندسین طراح استفاده کرد و از انجاییکه این مستندات بر مبنای دیتل های اجرایی ارائه شده توسط تولیدکنندگان ارائه می شود پس قدم اول ارائه آنها توسط سازندگان محترم محصولات ساختمانی است. پس از آن بر مبنای بکار گیری آن در بخشهای خاصی از ساختمان توسط طراحان ویرایش شده و در نهایت نمونه ی تکمیل شده در قالب مستندات پروژه تحویل پیمانکاران می گردد.

عناصر موقت، مصالحی که برای شروع عملیات ساختمانی و تجهیز کارگاه به آن نیاز است

یکی دیگر از اطلاعات مورد نیاز برای ارائه به پیمانکاران نقشه ی تجهیز کارگاه و تهیه لیستی از عناصر مورد نیاز در آن است که در روش ساخت به سبک BIM این عملیات در خود مراحل مدیریتی کار پس از پایان عملیات طراحی توسط نرم افزارهای پیشرفته صورت می گیرد.

اطلاعات لازم و کافی در رابطه با هر بخش از ساختمان

برای تهیه  ی اطلاعات در رابطه با هر بخش از ساختمان نیازی به بازنگری و انجام مراحل جدید نیست کافیست از نرم افزارهای مرتبط با موضوع که در مبحث BIM ایران کاربرد دارند استفاده کرده تا با وارد کردن تنها اطلاعات طراحی شده در هر بخش خروجی مناسب را دریافت کرد.

آنالیز داده‌ ها که در عملکرد ترازهای ساختمان نقش دارند

تهیه قرارداد و وضعیت حقوقی