مزایای BIM برای کارفرمایان و سرمایه گذاران

مزایای BIM ایران

کارفرمایان و مالکین پروژه بیشترین منافع را از روند مدل سازی میبرند. دید نهایی و مدل تمام شده پروژه، قیمت ارزانتر، طراحی بدون تداخل و دوباره کاری، اجرای سریع و کم دردسر همگی منافعی است که کارفرمایان را روز به روز بیشتر به سمت BIM سوق میدهد.

بودجه بندی و تخمین قیمت

BIM ایران میتواند بصورت پویا در حین مراحل طراحی از کلیه مواد و مصالح ساختمان لیستی تهیه کرده و قیمت آنرا برآورد نماید. کارفرما در حین عملیات طراحی میتواند نسبت به بودجه خود، طراحی را تغییر داده و  بهینه کند.
همچنین پس از پایان طراحی، کارفرما تخمین هزینه دقیق و کاملی از هر مرحله ساخت دارد و میتواند متناسب با آن، به پروژه سرمایه تزریق یا با پیمانکار تسویه نماید.

پیش‌بینی دقیق

با توجه به اینکه ساختمان یکبار بصورت مجازی ساخته شده و مدل نهایی آن موجود میباشد، کارفرما درک درستی نسبت به پروژه خود دارد و میتواند پیش بینی دقیقی نسبت به نحوه انجام کار و کیفیت نهایی داشته باشد.

تعامل بهتر با مجری / پیمانکار

در جایی که مدل نهایی ساختمان و اجزای آن موجود است؛ دیگر نیازی به تفسیر نقشه های دوبعدی و پیش‌آمد سوءتفاهم و دوباره کاری نیست. کارفرما آنچه را که انتظار دارد تحویل بگیرد، عیناً با مجری یا پیمانکار به اشتراک میگذارد. مجری نیز دقیقاً متوجه تمام ابعاد کار خواهد بود، قیمتی واقعی را ارائه داده و برای مراحل کار خود برنامه ریزی لازم را مینماید.

سرعت در اجرای پروژه

با BIM ایران میتوان زمان اجرای پروژه را کاهش داد. این کاهش زمان ناشی از تعیین نهایی طرح قبل از اجرا و جلوگیری از تغییر و طراحی مجدد حین احداث، ارائه جزئیات دقیق و قابل اجرا در پروژه های پیچیده، جلوگیری از تداخل اجزا و دوباره کاری، در دست بودن لیست دقیق متره و پیش بینی هزینه ها، امکان انجام چند عملیات موازی و روشن بودن تمام زوایا و مراحل برای مجری است.

کاهش پرت مصالح

متره دقیق مصالح باعث میشود بیش از نیاز مصالح را سفارش داده نشود و زمان بندی هوشمند پروژه میتواند تعیین کند در هر مرحله از کار به چه میزان مصالح نیاز است. تداخل ها رفع شده و نیاز به تغییر و طراحی مجدد و تخریب مصالح نیست.

پیش‌فروش

با توجه به اینکه با BIM ایران مدل نهایی و همانند-اجرای پروژه در دست است میتوان آن را تصویرسازی کرد و برای مشتریان پیش‌فروش ارائه نمود. مشتریان درک بهتر و درستی از پروژه خواهند داشت و مقایسه بهتری نسبت به پروژه های ساخته نشده و بدون مدل دارند. تجربه ثابت کرده است پروژه هایی که مدل شده اند راحت تر و سریعتر فروش رفته اند.