سازه

سازه

سازه مهمترین بخش ساختمان شما است. مدل سازی صحیح و تحلیل درست آن میتواند استحکام و امنیت بنا را تضمین کند. در روش BIM ایران تمام وزن و بارهای وارد به سازه عیناً از مدل معماری ساختمان بدست می آید و نیازی به تعریف دوباره در نرم افزارهای جانبی ندارد. مدل سازه در نرم افزارهای پیشرفته مورد تحلیل بارگذاری تنشی و لرزشی قرار میگیرد و نقشه های کارگاهی و همانند-اجرای آن تولید میشود. این برای طراحی سازه شما دقت و سرعت را به ارمغان میاورد. همینطور اگر در حین طراحی سازه تغییری در جایگیری یا اندازه تیرها و ستون‌ها داده شود، در مدل معماری منعکس شده و پروژه شما را از تداخلات و نابجایی ها مصون میدارد.

اجزای سازه بدون تداخل و بهینه طراحی شده اند .

یکی دیگر از قابلیت های مهم مدل سازی سازه با BIM ایران امکان گزارش گیری دقیق از مصالح استفاده شده در سازه مانند تیرآهن، میلگرد و بتن است که در کنار دیتایل های کارگاهی استحکام و راحتی کار را بهمراه خواهد داشت.

این بسته شامل مدل سازی کامل سازه، محاسبه و تحلیل، دیتایل و نقشه های کارگاهی همراه با نقشه ها و دفترچه محاسبات و مستندات قابل ارئه به شهرداری و نظام مهندسی است. تصاویر نمونه را در جدول زیر مشاهده میکنید.