درباره ما

SKMBT_C45115061422010

رزومه مهندس یوسف کمالی

مهندس یوسف کمالی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و  دارای مدرک AUTO DESK آمریکا و DASSULT SYSTEM فرانسه هستند.

همچنین ایشان مولف ۴ جلد کتاب تخصصی نرم افزار از جمله آموزش نرم افزار های AUTO CAD , PDMS , PRO ENGINEER , AUTO PLANT می باشند.

و برای اولین بار در استان اصفهان مدیریت پروژه BIM   بهار آزادی را بر عهده گرفتند.

و اجرای چندین پروژه عمرانی در استان اصفهان.